Display # 
Title Published Date Hits
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "หลักการออกแบบมาตรฐานการติดตั้งและการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่นที่ 11" 07 December 2018 10
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายอย่างปลอดภัย รุ่นที่ 12" 07 December 2018 20
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "Protective Relaying 1 รุ่นที่ 8" 07 December 2018 12
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง" 07 December 2018 11
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษเรื่อง "Professional Project Management 2019" 07 December 2018 20
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "Generatot Control and Protection รุ่นที่ 2 07 December 2018 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการระบบการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า 06 August 2018 134
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูงและการป้องกันแรงดันเกิน" 26 July 2018 276
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "Gas Insulated Substation (GIS) Episode 2 : ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS" รุ่นที่ 1 26 July 2018 324
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง "การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า (Fault Event Analysis in Power System)" รุ่นที่ 7 26 July 2018 320