ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง” รุ่น 3  ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560  (2 วัน) ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ [Download]