ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการระบบการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบ [Download]