ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง LV & MV Harmonic Filter Design and Applications”  ระหว่างวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 13-14 ตุลาคม 2559 (รวม 2 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม  กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน...Download...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร “Gas Insulated Substation (GIS)” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์-วันพุธที่ 26-28 กันยายน 2559  (3 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ​​ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายอย่างปลอดภัย”  รุ่น 8  ระหว่างวันพุธ-วันศุกร์ที่  14-16 กันยายน 2559  (3 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ​​สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร ฟ้าผ่าและการป้องกัน (Lightning Discharge and Protections)”   ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559  (2 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย  โรงแรมนารายณ์  กรุงเทพฯ   สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า” รุ่น 3   ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559  ณ ห้องลักษมี  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ​​     สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Advanced Diagnostic Measurements on Instrument Transformers" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ...Download...