ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร “Protective Relaying” รุ่น 2  ระหว่างวันจันทร์-วันพุธที่  15-17 กุมภาพันธ์ 2559  (3 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ Download

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ Download

IEEE PES International Conference on   Innovative Smart Grid Technologies Asia 2015 [IEEE ISGT ASIA 2015]

3-6 November 2015   Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

ISGT Asia 2015 Bangkok will cover keynotead dresses and panel discussion fromdistinguished personalities in Smart Grid.
It is also expected to attract papers not only from Asia from around the world in the field of smart grid and related technologies.
ISGT Asia 2015 Bangkok will also conduct tutorials on related topics.

Read more...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร   การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายอย่างปลอดภัย”  รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558  (3 วัน)  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940...Download...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร   เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้าแรงสูงและการป้องกันแรงดันเกิน” รุ่น 2  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 (2 วัน) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940...Download...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร  ​“การวิเคราะห์เหตุการณ์ฟอลต์ในระบบไฟฟ้า” รุ่น 2   ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940...Download...

CEPT, CU and IEEE PES Thailand – IEEE Thailand Section will organize a  technical seminar on Superconducting Fault Current Limiters (SCFCL): Design and Applications  on September 29, 2015 at LED Building, PEA Main Office.  

 

See program schedule and list of speakers as shown in PDF file.  Deadline of submission is September 25, 2015...Download...