ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Advanced Diagnostic Measurements on Instrument Transformers" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ...Download... 

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ “Power Quality Data Analytics and Power Quality Issues in Grid Codes”  ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 209 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงมหาวิทยาลัย   โดย Professor Wilsun Xu, Research chair professor, Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Canada IEEE Fellow, Senior Industrial Research Chair in Power Quality, Natural Science and Engineering Research Council of Canada  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวดวงใจ ขันสังข์   และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์. 02-218-6542-3, 02-218-6483 และเบอร์มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940   อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ​ รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การออกแบบและบำรุงรักษา 115/22 kV. สถานีไฟฟ้าแรงสูง”  ระหว่างวันพฤหัสบดี-วันเสาร์ที่  16-18 และ  23-25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องสุโขทัย  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม  กรุงเทพฯสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวดวงใจ ขันสังข์   และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-218-6542-3, 02-218-6483 และเบอร์มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940   อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบอากาศอัด” ระหว่างวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 9-10 มิถุนายน 2559  (2 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวดวงใจ ขันสังข์   และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์. 02-218-6542-3, 02-218-6483 และเบอร์มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940   อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร “รีเลย์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทฤษฎีและการฝึกหัด” รุ่นที่ 8  ระหว่างวันจันทร์-วันพุธที่  6-8  มิถุนายน 2559  (3 วัน) ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล  โทร. 02-218-6542-3 และ 02-218-6483 มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ "เทคโนโลยี Underground Cable รุ่นที่ 4" ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยเทคนิคการจินตภาพข้อมูล (Data Visualization) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ...Download...