ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ ในหัวข้อ "เทคโนโลยีสำหรับการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง" ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และ IEEE Thailand Section Control Systems Society Chapter, ECTI Association System & Control ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "KTH School of Electrical Engineering - Research on Smart Grids and International Collaborations" ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 - 12:00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ...Download...

IEEE Power & Energy Society (PES) - Thailand และสถาบันวิศวกรไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (The Institute of Electrical Engineers of Japan) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ "Development of Energy Supply Systems in Rural Areas by using Floklore Approach" ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 - 16:30 น. ห้องประชุม 209 และ 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจเข้ารวมโปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มีนาคม 2559 รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รอบที่ 2 รายละเอียดโปรดดูเอกสารที่แนบ...Download...

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร Professional Project Management 2016 (การบริหารโครงการให้สำเร็จอย่างมืออาชีพ)  ในระหว่างวันพฤหัสบดี-วันเสาร์ที่ 17-19 และ 24-26 มีนาคม 2559 (6 วัน) ณ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงใจขันสังข์ และคุณเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล โทรศัพท์ 02-218-6542-3, 6483  และมือถือ 080-591-0549, 087-496-3940 E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ Download

รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งาน Reactive Power Compensation ในระบบ LV และ MV” ระหว่างวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 10-11 มีนาคม 2559 (รวม 2 วัน) ณ ห้องรัตนโกสินทร์  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม  กรุงเทพฯโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวดวงใจ ขันสังข์ และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-218-6542-3, 02-218-6483 และเบอร์มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ Download

ขอเชิญเข้าอบรมทางวิชาการหลักสูตร "หลักการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง และการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้ายทางออก และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (รุ่น 6)” ระหว่างวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 (2 วัน) ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวดวงใจ ขันสังข์   และนางสาวเพชรรัตน์ ยงยุทธชัยกุล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์. 02-218-6542-3, 02-218-6483 และเบอร์มือถือ 080-591-0549, 087-496-3940  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  รายละเอียดดูเอกสารที่แนบ Download